Ny mobil logo mars 2019

Hjälp oss att kräva en statlig haverikommission!

Den 15 juni 2021, tidigt på morgonen gick en liten pojke på 5 år, ensam ut genom grinden från det tillfälliga HVB-hem han bodde på. Platsen kostade dryga 12 000 kronor per dygn, men ändå hade man inte ens en barnsäker grind eller ens grundläggande barnsäkerhet såsom spärrar för fönster och barnsäkra lås. Den lille pojken drunknade och dog, och först flera timmar senare fann man honom. Tre år tidigare var min egen son placerad i samma boende. Han var lika gammal vid tillfället och hade samma behov av ständig tillsyn och starkt säkerhetstänk från omgivningen. Jag påtalade flera gånger att det var farligt att låta honom vistas där men istället för att de satte upp enkla barnspärrar eller billiga magnetlarm, så att det åtminstone hördes där dörrar och fönster öppnades olovandes, svarade man med att smutskasta mig och påstå absurda saker som det inte ens finns en tendens till sanning i. Min son hade tur och blev funnen i tid när han sprang iväg och han bor tryggt hemma igen men den fruktansvärda nyheten om den lille pojken som drunknade i Hagfors, grep mig så otroligt hårt. Jag bestämde mig för att försöka göra något konkret för att hjälpa till att uppmärksamma några av de systemfel som lett fram till den här pojkens död... 
Malin 3/7 2021

Den 15 juni 2022 kommer vi att lämna in allas berättelser vi samlat in under året och alla namnunderskrifter. Ju fler vi blir som berättar, dessto större chans att staten vill gå in och verkligen med kraft titta på alla de olika delarna i den havererade barnavården - allt från den juridiska processen som inte alls fungerar till det grova missbruk som privatiserad dygnvård bedriver med våra allmänna skattemedel, den havererade socialtjänsten, vansinnet i brister på sakkunnighet och kompetens och allvaret i tysthetskulturen, kommunernas vägran att låta forskare forska och bristen på tjänstemannaansvar för att nämna några saker... Läs berättelserna som kommer att fyllas på här under året och bedöm själva om det behövs en haverikommission.

Skriv under och stöd en statlig haverikommision!

Ett axplock länkar

Ett resilient, motståndskraftigt samhälle vilar på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det sociala kapitalet och den "socialkraft" som finns där, måste lyftas fram och tas tillvara. Därför finns vi...

Socialkraft arbetar med socialpolitik utifrån ett brukar- och innifrånperspektiv genom att lyfta oerhört allvarliga brister i ett havererat välfärdssamhälle i allmänhet och socialtjänstens barnavård i synnerhet.

vill du veta mer om hållbar social välfärd?