Ny mobil logo mars 2019

Hjälp oss kräva en statlig haverikommisson för den sociala barnavården!

Den 15 juni 2021, tidigt på morgonen gick en liten pojke på 5 år, ensam ut genom grinden från det HVB-hem han bodde tillfälligt på. Platsen kostade kommunen drygt 12 000 kronor per dygn, men ändå hade man inte ens en barnsäker grind eller ens grundläggande barnsäkerhet såsom spärrar för fönster och barnsäkra lås. Den lille pojken drunknade och dog, och först flera timmar senare fann man honom, inte långt från hemmet. Tre år tidigare var min egen son placerad på samma boende. Han var lika gammal vid tillfället och hade samma behov av ständig tillsyn och starkt säkerhetstänk från omgivningen. Jag påtalade flera gånger att det var farligt att låta honom vistas där och att de behövde barnsäkra men istället för att sätta upp enkla barnspärrar eller billiga magnetlarm, så att det åtminstone hördes där dörrar och fönster öppnades, svarade man med att smutskasta mig och påstå absurda saker som det inte ens finns en tendens till sanning i. Min son hade tur och blev funnen i tid när han sprang iväg och han bor nu tryggt hemma igen men den fruktansvärda nyheten om den lille pojken som drunknade i Hagfors, grep mig så otroligt hårt. Det kunde varit precis lika gärna varit min son. Jag bestämde mig för att försöka göra något konkret för att hjälpa till att uppmärksamma några av de systemfel som lett fram till den här pojkens obeskrivligt tragiska död... // Malin Widerlöv, juli 2021

Varför behövs en statlig haverikommisson?

Det är inte vanligt att barn avlider till följd av vården de får genom socialtjänsten men dessto vanligare är det att deras föräldrar avlider till följd av det oerhörda övergrepp som begås i samband med socialtjänstens hantering av ärenden och den omänskliga process, fylld av allvarliga systemfel som omgärdar svensk barnavård. Och de familjer som inte drabbas av död pga socialtjänsten, drabbas ändå ofta av livslångt lidande och trauman. Det är vad forskningen visar och vad man redan vet om på Socialdepartementet. Det är nog nu! Staten behöver gå in och utreda på alla nivåer vad som händer och vilka åtgärder som måste till för att få stopp på det här. Juridiken är ett stort och sorgligt kapitel och de stora privata vårdjättarna, IVOs tandlösa inspektioner och den horribelt rättsosäkra processen som socialtjänsten tvingar in människor i, oftast fullständigt godtyckligt, måste ses över!

Havererat samhällstöd

Jag vill dela med mig av det jag har upptäckt genom de 20 år som jag varit djupt engagerad i frågan och jag behöver hjälp av alla er som berörs - både professionella yrkesverksamma inom barnpsykistrin, barnmedicinen, skolhälsovården, lärare, jurister, läkare, nämndemän, familjehemsföräldrar och föräldrar som har eller riskerar att få era barn omhändertagna av socialtjänsten.
Vi hoppas och tror att media vill bidra och inser att det är dags att sluta vara en del i tystnadskulturen.
Omställning av socialt arbete tar tid, och måste få göra det, så det är hög tid att skapa fler och hållbara strukturer för socialt arbete i Sverige.
Det finns flera tänkbara vägar ett gå och vi måste våga tala om det uppenbara - att det akuta och det förebyggnade sociala arbetet i Sverige har havererat.

Hjälp oss driva kravet på en statlig haverikommission av socialtjänstens barnavård!

Skriv under! Vår lista lämnas in den 15/6 2022

 • Rönnlund Angelica • 2 november 2021 21:33:09
  Socialens övergrepps kultur är så djup och så bred.
 • Ida Amrén • 28 oktober 2021 10:57:58
  När saker uppenbarligen går fel, ett av de grövsta exemplen är när någon dör av bristerna, skall det inte kunna gå att säga "vi har följt våra rådande rutiner" och fortsätta verksamheten på ett likartat sätt!

  En statlig haverikommission hade kunnat bli den slutgiltiga instansen för granskning av och åtgärder mot offentliga och privata HVB hem och andra instanser som utövar statlig barnavård.
 • Alexander aleborg • 29 september 2021 12:20:33
  En självklarhet att jag skriver under detta. Har själv sett och varit med om allvarliga brister inom hvb sis .
 • Anna Brunius Lindhusen • 12 september 2021 11:24:25
  Kräv tak på hur mycket vårdbolag får tjäna på människor.
 • Christopher Panican • 10 september 2021 09:18:29
  Det är en självklarhet för mig att skriva under!
 • Mattias Widerlöv • 9 september 2021 19:03:33
  Jag har både första, andra och tredjehands erfarenheter kring statliga vårdinsatser som gör större skada än nytta.
 • Emma Blomberg • 8 augusti 2021 20:02:44
  Har varit på hvb-hem med mina söner och dem splittrade famijlen och har inte hjälpt oss och varken vi eller våra barn har mänskliga rättigheter längre. Det samma gäller övrig släkt. Det var två friska vackra barn med en extremt hög standard och som fick massa kärlek och ÄR mycket älskade. Detta HVB-hem i Norrköping stressade mig och mina barn såpass svårt att vi bad om att få avbryta utredningen och då valde socialtjänsten att separera mig och mina barn vi som hade varit tillsammans sedan deras födsel och jag var deras närmaste och viktigaste person. Kontakta gärna mig och kanske jag kan berätta med och även dela med mig av socialens smutsiga handlingar som är proppfulla av oseriös hantering utav fallet och pyskopati som överstiger alla gränser!
 • Jaqueline Håkanson • 3 augusti 2021 08:41:30
  Jag vill vara med och hjälpa
 • Gunilla woxther • 31 juli 2021 12:26:41
  Hej! Jag har ett barn LVU som är placerad och inget går rätt till där och det går inte rätt till med socialen hälle. Dom tog mitt barn på fel grunder har våran advokat sakt . Vi kämpa för att få hem vårat barn innan det händer något.
 • Madelaine Grimstedt • 24 juli 2021 12:34:48
  Exakt vad jag har tänkt länge jag själv har blivit falsk anklagade för MBPS en sadistisk form av barnmisshandel och man gav vårdnad till pappan som var aggressiv och hade skadat mig, barn och sig själv.
 • mikael uimonen • 24 juli 2021 09:23:25
  detta behövs nu!
 • Eva Markström • 14 juli 2021 20:32:40
  Jag skriver under för krav på en statlig haverikommission av socialtjänstens barnavård!
 • Jan-Olof Larsson • 11 juli 2021 10:54:35
  Fruktansvärt hur det blivet med alla skador man förorsakar både barn och föräldrar och bryter ner barns identitet och ursprung med LVU-placeringar har barn som blev misshandlade dubbelt upp och nu omgift där det visar sig att min älskade var omhändertagen och blev misshandlad. Förtvivlat hur det ser ut i samhället .
 • Madeleine Lundqvist • 10 juli 2021 00:27:01
  Inga barn ska dö i samhällets sk vård
 • Eva Jonsson • 9 juli 2021 20:22:17
  Har blivit så dåligt behandlad.

Berätta om dina egna erfarenheter!

Social omställning & hållbarhet med Mentzer & Widerlöv på Socialkraft