Ny mobil logo mars 2019

Hjälp oss kräva en statlig haverikommisson för den sociala barnavården!

Den 15 juni 2021, tidigt på morgonen gick en liten pojke på 5 år, ensam ut genom grinden från det HVB-hem han bodde tillfälligt på. Platsen kostade kommunen drygt 12 000 kronor per dygn, men ändå hade man inte ens en barnsäker grind eller ens grundläggande barnsäkerhet såsom spärrar för fönster och barnsäkra lås. Den lille pojken drunknade och dog, och först flera timmar senare fann man honom, inte långt från hemmet. Tre år tidigare var min egen son placerad på samma boende. Han var lika gammal vid tillfället och hade samma behov av ständig tillsyn och starkt säkerhetstänk från omgivningen. Jag påtalade flera gånger att det var farligt att låta honom vistas där och att de behövde barnsäkra men istället för att sätta upp enkla barnspärrar eller billiga magnetlarm, så att det åtminstone hördes där dörrar och fönster öppnades, svarade man med att smutskasta mig och påstå absurda saker som det inte ens finns en tendens till sanning i. Min son hade tur och blev funnen i tid när han sprang iväg och han bor nu tryggt hemma igen men den fruktansvärda nyheten om den lille pojken som drunknade i Hagfors, grep mig så otroligt hårt. Det kunde varit precis lika gärna varit min son. Jag bestämde mig för att försöka göra något konkret för att hjälpa till att uppmärksamma några av de systemfel som lett fram till den här pojkens obeskrivligt tragiska död... // Malin Widerlöv, juli 2021

Varför behövs en statlig haverikommisson?

Det är inte vanligt att barn avlider till följd av vården de får genom socialtjänsten men dessto vanligare är det att deras föräldrar avlider till följd av det oerhörda övergrepp som begås i samband med socialtjänstens hantering av ärenden och den omänskliga process, fylld av allvarliga systemfel som omgärdar svensk barnavård. Och de familjer som inte drabbas av död pga socialtjänsten, drabbas ändå ofta av livslångt lidande och trauman. Det är vad forskningen visar och vad man redan vet om på Socialdepartementet. Det är nog nu! Staten behöver gå in och utreda på alla nivåer vad som händer och vilka åtgärder som måste till för att få stopp på det här. Juridiken är ett stort och sorgligt kapitel och de stora privata vårdjättarna, IVOs tandlösa inspektioner och den horribelt rättsosäkra processen som socialtjänsten tvingar in människor i, oftast fullständigt godtyckligt, måste ses över!

Havererat samhällstöd

Jag vill dela med mig av det jag har upptäckt genom de 20 år som jag varit djupt engagerad i frågan och jag behöver hjälp av alla er som berörs - både professionella yrkesverksamma inom barnpsykistrin, barnmedicinen, skolhälsovården, lärare, jurister, läkare, nämndemän, familjehemsföräldrar och föräldrar som har eller riskerar att få era barn omhändertagna av socialtjänsten.
Vi hoppas och tror att media vill bidra och inser att det är dags att sluta vara en del i tystnadskulturen.
Omställning av socialt arbete tar tid, och måste få göra det, så det är hög tid att skapa fler och hållbara strukturer för socialt arbete i Sverige.
Det finns flera tänkbara vägar ett gå och vi måste våga tala om det uppenbara - att det akuta och det förebyggnade sociala arbetet i Sverige har havererat.

Hjälp oss driva kravet på en statlig haverikommission av socialtjänstens barnavård!

Skriv under! Vår lista lämnas in den 15/6 2022

 • Murad • 29 december 2021 03:30:48
  Jag står för min barn framtid
 • Stina Öström • 11 december 2021 21:17:18
  Riv systemet och börja om.
 • Samma. • 11 december 2021 17:58:31
  Socialtjänsten Ska SKROTAS , den ska BORT och försvinner den inte så kommer folkets hat fördriva dom.

  Dom har inget att göra med att hjälpa folk.
  Dom tog samernas barn , KOM IHÅG DET.
 • JACK OCH SAM • 11 december 2021 17:56:08
  Jag har absolut NOLL hopp för en fredlig lösning på detta för det här gått för långt.

  När lukrativa aspekter förnekas existera så blir motivet ännu tydligare och man ser tydligt hur detta inte handlar om något annat än pengar och diskriminering av mänskliga rättigheter.

  Tills den dagen att rättsväsendet kräver en grundlag på att dom Stadgade männiksorättigheterna ska väga tyngre än den inhemska lagen så är jag officiellt i krig med mitt hemland.

  Denna lag är tillämpad i andra EU länder som man får skydd i.

  Jag flydde med min son och offrade allt för hans säkerhet. Jag är så pissed off , 40år gammal jag har fått börja om från början.
  Är man stark , jag har ju stått själv som företagare och allt genom hela mitt liv. Men att orka samtidigt som man bär så mycket hat och orätt i sig är inte lätt..

  Vi hatar vårt hemland och har inget land längre, min son är 13 idag. Vi har varit i exil i över 2 år nu..


  Skriva under , vad gör det för skillnad när hel systemet skyddar rätten att kränka rättigheter..

 • Anna frisk • 7 december 2021 01:40:50
  Socialtjänsten måste börja samarbeta och lyssna på föräldrar barn och forskning före under och efter placering. Målet skall vara tät kontakt trygghet tillit stöd återförening. Inte oro misstänksamhet isolering separation.
 • Sara Sami • 6 december 2021 10:52:26
  Stopp mot SOC barnavård behöver åtgärdas barn våldtags, utsätts för psykisk och sexuellt våld!!! Ingen bra system barn efter detta tar självmord!!
 • Sonnety Puteho • 6 december 2021 10:15:18
  All Childrens kidnappars they must return back my childrens. If not ! I wishing you that it's better God take your life because you are Evel people .
 • Fatiema Sheikh Asaasd • 6 december 2021 09:38:03
  Iagree
 • Mariya Elmoutaouakkil • 6 december 2021 08:56:01
  Socialtjänsten tagit mina barn utan inlägg utan utredning och sen vilken kontakta oss som föräldrar, var är våra rättigheter och barn rättigheter barn har rätt träffa sina föräldrar och nå med de och kan jag säga vi som föräldrar vi har ingen problem heller
 • Cassandra Gustafsson • 6 december 2021 08:45:40
  Jag bad om hjälp för att sonen skulle få en skola o utbildning och började med droger.
  Sol placering.
  Då detta inte funkade på hvb så har allt blivit vårat fel o massa lögner
  Nu är han inlåst på sis o vi har umgängesbegränsning.
  Be aldrig om hjälp det är det dummaste beslut jag tagit .
 • Nils Johansson • 6 december 2021 00:33:15
  Behövs
 • Agneta Lindberg • 5 december 2021 22:27:15
  Alla kidnappade barn ska hem till sina äkta hem!!!
 • Stina Öström • 5 december 2021 22:25:47
  Socialen i Brrgsjön tog mina barn med anledning av deras "symtombild", samma symtombild som fått familj, vänner och läkare att heja på oss i vår kamp att ge flickorna rätt vård.
  2019 fick jag löfte om BUP-remiss för båda flickorna. Utan att informera vårdnadshavarna stoppade rektorn remissen. Ena flickans fritidsgrupp plus kuratorn skapadr sig sina egna teorier om barnens hemmiljö, medan andra flickans klasslärare frågade och lyssnade - och därmed gav ett helt annat referenssamtal än fritidsgruppen.
  Allt detta vet soc, men de vägrat erkänna att utredarna kan ha begått misstag.
 • Stefan Pettersson • 5 december 2021 20:36:21
  Behövs det är så rättsosäkert att det går inte påstå det skyddar någon, socionomer utsätter i dag i agendor och moral empati har de inte
 • Stefan Pettersson • 5 december 2021 13:06:17
  Aldrig mött större idioter än på socialförvaltninge, tror alla möter lite olika med de jag mötte var extremister och de nyttja exets hat, hur de äns vågar kalla utredningar de gör för utredningar, de klarar en 6åring bättre att göra utredning så sjukt illa är det.
  Politiker i nämder är det värsta hur kan de inte de till att myndigheten klarar sitt uppdrag hjälpa och stödja.

  Gör om socialförvaltningen så den har ett syfte hjälpa i dag har den blivit brotts syndikat och utsätter människor och med uppsåt

Berätta om dina egna erfarenheter!

Social omställning & hållbarhet med Mentzer & Widerlöv på Socialkraft