Ny mobil logo mars 2019

Vi som driver Socialkraft är djupt och genuint engagerade i civilsamhällets betydelse för det sociala arbetet, i den bemärkelsen att aktivt verkande för att inkludera och öka handlingsutrymme för människor som behöver det, är socialt arbete.


Vi föreläser i öppna sammanhang och på konferenser och erbjuder socialförvaltning, skolor och föreningar m fl slutna evenemang. Deltagarstyrda möten, fortbildningsdagar, föreläsningar och grupparbeten för utveckling och kompetenshöjning.

Föreläsningar som inspiration och dialoger om kreativa möjligheter för varje verksamhet som berörs av LSS, SoL, LVU, LpT och skollagen, utifrån ett innifrån- och retroperspektiv, är en bra grund för en hållbar och framgångsrik vård och omsorg.

Socialkraft vänder sig till verksamheter som strävar efter evidensbaserad praktik och ser att brukar- och innifrånperspektiv är nödvändigt för seriös och tillämpbar kunskapsutveckling. 

Socialkraft arbetar med socialpolitik utifrån ett brukar- och innifrånperspektiv genom att lyfta oerhört allvarliga brister i ett havererat välfärdssamhälle i allmänhet och socialtjänstens barnavård i synnerhet.

Det förebyggande och det goda sociala arbetet måste alla medborgare, tillsammans med myndigheter och civilsamhälle, ta ansvar för. Vi vill vara en del av det omställningsarbetet så låt oss!

​​​​

Kontakt

Telefonnummer: 070 - 7249692
E-post: malin.widerlov@gmail.com

Eller kontakta oss via formuläret så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

Socialkraft för omställning till hållbart socialt kapital