Ny mobil logo mars 2019

Ett gott socialt arbete kräver ett innifrånperspektiv

Vi som driver Socialkraft är djupt och genuint engagerade i civilsamhällets betydelse för det sociala arbetet, i den bemärkelsen att aktivt verkande för att inkludera och öka handlingsutrymme för människor som behöver det, är socialt arbete.


Vi föreläser i öppna sammanhang och på konferenser och erbjuder socialförvaltning, skolor och föreningar m fl slutna evenemang. Deltagarstyrda möten, fortbildningsdagar, föreläsningar och grupparbeten för utveckling och kompetenshöjning.

Från erfarenhet till kunskap för andra

Boka föreläsare med erfarenheter av flera större och fleråriga projekt på Lunds universitet bl a kursen "Social mobilisering" på Socialhögskolan och implementeringsarbete med "Housing first", en evidensbaserad metod för att motverka hemlöshet. 

Människor som är aktiva i civilsektorn inom handikappförbund och patientföreningar eller arbetar med skolfrågor utifrån brukarperspektiv är bärare av erfarenheter som blivit värdefull kunskap för professionen inom vård, skola och socialtjänst.

 

Evidensbaserad praktik

Föreläsningar som inspiration och dialoger om kreativa möjligheter för varje verksamhet som berörs av LSS, SoL, LVU, LpT och skollagen, utifrån ett innifrån- och retroperspektiv, är en bra grund för en hållbar och framgångsrik vård och omsorg.

Socialkraft vänder sig till verksamheter som strävar efter evidensbaserad praktik och ser att brukar- och innifrånperspektiv är nödvändigt för seriös och tillämpbar kunskapsutveckling. 

hur kan vi hjälpa dig?