Ny mobil logo mars 2019

Social omställning - hållbart socialt arbete

Alla kan inte göra allt men många kan göra något och de allra flesta vill göra mer - om de bara visste hur...

Socialkraft - dolt socialt kapital

I Sverige är det alarmerande få människor som missbrukat tungt, varit hemlösa, psykiskt sjuka eller skuldsatta som blir helt ”vanliga” medborgare igen. De få som återfått ett värdigt liv igen har oftast inte kommit tillbaka med hjälp av socialtjänsten eller psykiatrin utan trots dessa.

För att ställa om till en hållbar, välfungerande och inkluderande välfärd behövs öppna samtal om de riskfaktorer och skador som människor får i mötet med socialtjänst och psykiatri. Det finns ett väldigt viktigt och verkningsfullt socialt kapital, samhällets egen civila "socialkraft", som behöver få en röst, lyftas och också utvecklas och tas tillvara.
 

Havererat samhällstöd

Omställning av socialt arbete tar tid, och måste få göra det, så det är hög tid att skapa fler och hållbara strukturer för socialt arbete i Sverige. Det finns flera tänkbara vägar ett gå och vi måste våga tala om det uppenbara - att det akuta och det förebyggnade sociala arbetet i Sverige är på väg att haverera.

Vi tror inte längre på idén om ett skattefinansierat, professionellt socialarbete som grundpelare för ett jämlikt, tryggt och demokratiskt samhälle. Vi tror på myndighetsutövning för att i möjligaste mån skydda såväl barn som vuxna från våld, övergrepp och misär men det förebyggande och det goda sociala arbetet måste alla medborgare, tillsammans med myndigheter och civilsamhälle, ta ansvar för själva.

hur kan vi hjälpa dig?

Social omställning & hållbarhet med Mentzer & Widerlöv på Socialkraft