Ny mobil logo mars 2019

Socialkraft - det dolda sociala kapitalet

Ett resilient, motståndskraftigt samhälle vilar på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det sociala kapitalet och den "socialkraft" som finns där, måste lyftas fram och tas tillvara. Därför finns vi...

Socialkraft arbetar med socialpolitik utifrån ett brukar- och innifrånperspektiv genom att föreläsa för bl a socialtjänst, skola, vård och omsorg.

Seminarium med mamma och vuxet barn - Brukarperspektiv på Socialtjänsten

Unikt seminarium som vänder sig till socionomstudenter, familjehemskonsulenter och andra inom området.
Vi som föreläser heter Malin och Mattias Widerlöv. Mamma Malin är uppvuxen i en familj med sociala problem såsom psykisk ohälsa, sexuella övergrepp och missbruk. Hon blev omhändertagen och familjehemsplacerad i tonåren och blev själv gravid när jag var 16 år gammal.

"Jag klarade av mitt eget föräldraskap utan stöd från socialtjänsten fram tills jag var dryga 30 år och fick en svår livskris i samband med en våldtäkt, en skilsmässa och andra yttre belastningar. Jag hade då tre barn och de blev placerade på olika familjehem. Under tiden de var placerade hade jag endast sporadisk kontakt och jag vistades de första åren i slutenvården i psykiatrin och sedan var jag hemlös med ett intravenöst missbruk.

Efter tre år fick vi dock kontakt, jag slutade missbruka och barnen flyttade hem. Vi fick inget som helst stöd i samband med detta, trots att barnen hade stora behov av särskilt stöd och jag själv inte var redo att axla föräldraskapet helt själv. Vi fyra – jag och barnen, som nu är vuxna och har egna familjer, har påverkats mycket men på olika vis av de här erfarenheterna. Mina söner är tacksamma för att de kom tillbaka hem igen men de håller med mig om vi borde fått stöd i den processen."

Sedan ett par år tillbaka föreläser Malin och Mattias på Socialhögskolan i Lund och vi skräddarsyr seminarium och föreläsningar efter
 

Det förebyggande och det goda sociala arbetet måste alla medborgare, tillsammans med myndigheter och civilsamhälle, ta ansvar för. Vi vill vara en del av det omställningsarbetet så låt oss!
​​​​

Genom föreläsningar och deltagarstyrda evenemang, öppnar vi upp för dialoger och samtal och mobilisering för hur samhället kan utvecklas mot ett hållbart och inkluderande samhälle. 
​​​​

för omställning till hållbart socialt kapital