Ny mobil logo mars 2019

Socialkraft - det dolda sociala kapitalet

Ett resilient, motståndskraftigt samhälle vilar på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det sociala kapitalet och den "socialkraft" som finns där, måste lyftas fram och tas tillvara. Därför finns vi...

Socialkraft arbetar med socialpolitik utifrån ett brukar- och innifrånperspektiv genom att föreläsa för bl a socialtjänst, skola, vård och omsorg.

Det förebyggande och det goda sociala arbetet måste alla medborgare, tillsammans med myndigheter och civilsamhälle, ta ansvar för. Vi vill vara en del av det omställningsarbetet så låt oss!
​​​​

Genom föreläsningar och deltagarstyrda evenemang, öppnar vi upp för dialoger och samtal och mobilisering för hur samhället kan utvecklas mot ett hållbart och inkluderande samhälle. 
​​​​

för omställning till hållbart socialt kapital