Ny mobil logo mars 2019

Ideella föreningen Socialkraft

Socialkraft är en ideell förening som består av människor med lång erfarenhet av både ideell, idéburen sektor och lång erfarenhet av återhämtning, självhjälps-rörelsen, kamratföreningar och att ta tillvara på människors livserfarenheter till kunskap för andra. 
Föreningen är religiöst och politiskt obunden, det är en förening med ett uttalat krav på nykterhet som verkar för och samverkar med nykterhetsrörelsen men med ett bredare fokus på återhämtning även från svår psykisk ohälsa och sociala tillstånd såsom hemlöshet och det vi kallar för ”havererat föräldraskap”. Nyckelorden i vår vision är ”Ett bättre liv för de som har livserfarenheter av utanförskap och utsatthet och ett samhälle med ett hållbart, demokratiskt och gott socialt arbete”. 
Våra medlemmar och ”allierade” finns över hela Sverige men i Borås finns vi även i vår fina lokal i Rydboholm, gamla Rydboholmsbolagets kontorslokaler. Ring för öppettider, program och aktiviteter. 
Telefon: 0707-249692

 

Program maj 2024

1 maj Styrelsemöte Rydboholm/online
10 maj Föreläsning i Örebro, sluten
13-15 maj Konferens på Lunds universitet, med bland annat David Tobis och Merethe Loland från norska föräldraföreningen OBF och Malin från Socialkraft som tidigare drev föräldraföreningen Maskrosföräldrar.
26 maj Öppet hus, Rydboholm. OBS föranmälan krävs!

Vår konferens den 13-15 maj i Lund var helt grymt bra, en riktig energi-boost som jag tror vi behövde, vi som var med. Här en bild på en av våra förebilder, David Tobis, som också var en av key-notes på konferensen och vår ordförande och vice ordförande. David lyfte vikten av samverkan och nätverksbygge och passade på att slå ett slag för Socialkraft och vår ordförande, vi hoppas det blev ett litet frö till några av de svenska aktörerna som var med på konferensen.